Douwe de Haan

Arbeidsjurist

De huidige NBBU-cao voor uitzendkrachten heeft een looptijd tot en met 31 mei 2019. Wat gebeurt er daarna? In dit bericht geven we u een update over de laatste stand van zaken.

De NBBU en de ABU hebben de wens uitgesproken om in samenwerking met vakbonden te komen tot gelijkluidende uitzendcao’s. Beide brancheorganisaties zijn daarover in gesprek met de FNV, CNV, Unie en LBV. Op de dag waarop de looptijd van de huidige NBBU-cao eindigt, zal er nog geen akkoord zijn bereikt over een nieuwe cao. Dat leidt ertoe dat de looptijd van de NBBU-cao voor uitzendkrachten met een jaar wordt verlengd (dus tot 31 mei 2020).

De verwachting is dat de onderhandelende partijen voor de zomer een akkoord zullen sluiten. Naar verluidt zal in eerste instantie een cao worden gesloten die een looptijd heeft tot medio 2021. Wat de ingangsdatum van de nieuwe cao betreft zal rekening gehouden worden met het feit dat uitzendorganisaties zich op de nieuwe cao moeten kunnen voorbereiden.

Tussentijdse wijziging NBBU-cao

Per 1 juni 2019 wordt de NBBU-cao voor uitzendkrachten tussentijds gewijzigd. Het betreft een wijziging inzake het geboorteverlof. Dit heeft te maken met het einde van het overgangsrecht in de Wet Arbeid en Zorg. Het gevolg hiervan is dat bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding het geboorteverlof altijd volledig uitbetaald moet worden, ook al is de reservering van de uitzendkracht niet toereikend. De wijziging wordt verwerkt in artikel 26 in de cao.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, of bent u benieuwd op welke manier wij u kunnen ondersteunen, dan kunt u contact met ons opnemen via douwe@florys.nl of 0184 - 208 208.