Douwe de Haan

Arbeidsjurist

De partijen bij de uitzendcao’s hebben (nog) geen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. In dit artikel beschrijven we welke gevolgen dat heeft.  

Looptijd en verlenging 

De ABU- en NBBU-cao hadden een looptijd van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024. In die cao waren afspraken vastgelegd over het opzeggen ervan. Afgesproken was dat opzegging van de cao slechts mogelijk was als de mogelijkheden om tot een nieuwe cao te komen uitgeput zouden zijn. Daarvan was geen sprake. Dat blijkt ook uit het feit dat de cao-partijen nog met elkaar in gesprek zijn.  

In de cao van 2023 was ook afgesproken dat de bepalingen voor de duur van één jaar verlengd zouden worden, als de cao niet opgezegd zou worden. Op grond van deze bepalingen is de cao per 1 januari 2024 voor de duur van één jaar verlengd. Het is de verwachting dat de cao-partijen in de loop van dit jaar alsnog een cao-akkoord sluiten. Onbekend is nog voor welke periode die afspraken dan zullen gelden.  

Wijzigingen in cao 

Ondanks het voorgaande zijn er in (de bijlagen bij) de cao een paar wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen hangen samen met de jaarovergang en hebben betrekking op het volgende.  

Reserveringen 

Omdat 2024 meer werkbare dagen heeft dan 2023, zijn een aantal reserveringen aangepast. Dat betreft:   

Cao-beloning 

De cao-beloning voor de allocatiegroep wordt tweemaal per jaar geïndexeerd op basis van de verhoging van het wettelijk minimumloon. De verhoging per 1 januari 204 bedraagt 3,75%.  

PAWW-premie 

De hoogte van de premie PAWW bedraagt in 2024 0,08% (dat was in 2023: 0,15%). 

Pensioenregeling 

Eerder informeerden we je al over de wijzigingen in de pensioenregeling voor uitzendkrachten. Per 1 juli 2023 is de wachttijd vervallen. Per 1 januari 2024 is de toetredingsleeftijd voor de regeling gewijzigd van 21 jaar naar 18 jaar.  

Vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184-208208 of een mail sturen naar info@florys.nl