Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Het kabinet heeft per 1 januari 2023 de belastingvrije reiskostenvergoeding verhoogd van €0,19 naar €0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 wordt de vergoeding verhoogd naar €0,22 per kilometer. Hoe kun je als werkgever op deze wijzigingen reageren?

Alle financiële verstrekkingen die je als werkgever aan je werknemers aanbiedt, worden in de regel als ‘loon’ aangemerkt, waarover loonheffing betaald moet worden. Op deze hoofdregel gelden meerdere uitzonderingen. Eén daarvan betreft de mogelijkheid om reiskosten tot een bepaald bedrag vrij van belasting aan werknemers uit te betalen. De huidige hoogte van de netto reiskostenvergoeding bedraagt 19 cent per kilometer. Dit is per 1 januari 2023 gewijzigd naar 21 cent en wordt per 1 januari 2024 gewijzigd naar 22 cent per kilometer.  

Deze wijzigingen stellen werkgevers voor de vraag of aanpassing van de reiskostenvergoeding passend is. We vermelden verschillende situaties die van toepassing kunnen zijn.  

Reiskostenvergoeding volgt uit cao 

Als in de toepasselijke cao een regeling voor reiskostenvergoeding is opgenomen, moet je deze als werkgever toepassen. Als de cao een zogenoemde ‘minimum-cao’ betreft, kun je als werkgever positief afwijken van de cao-bepaling (en dus een hogere reiskostenvergoeding aan je werknemers uitbetalen).  

Reiskostenvergoeding volgt uit arbeidsovereenkomst 

De reiskostenvergoeding kan ook in de arbeidsovereenkomst vastgelegd zijn. Afhankelijk van de formulering mag de 19 cent toegepast blijven worden of moet de vergoeding verhoogd worden naar 21 cent per kilometer.  

Als er geen verplichting bestaat om de reiskostenvergoeding te verhogen, kun je er alsnog voor kiezen je werknemers een hogere vergoeding toe te kennen. We raden aan dergelijke aanpassingen schriftelijk aan de werknemer te bevestigen. Het is zinvol om daarbij te anticiperen op het gegeven dat de hoogte van de belastingvrije reiskostenvergoeding in de loop van de tijd kan wijzigen.  

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Florys. We denken graag met je mee. Natuurlijk kun je ook bellen naar ons algemene nummer 0184 – 208 208 of een e-mail sturen naar info@florys.nl.