Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige werkplek, maar geldt dit ook wanneer werknemers deelnemen aan het verkeer op de openbare weg? De kantonrechter in Den Haag heeft deze vraag bevestigend beantwoord. In dit artikel leggen we uit wat dit betekent voor werkgevers. 

Zorgplicht werkgever 

Dat werkgevers zorg moeten dragen voor een veilige werkplek is algemeen bekend. Bij deelname aan het verkeer op de openbare weg is geen sprake van een ‘werkplek’. Toch geldt ook dan voor werkgevers een vergaande zorgplicht. Die zorgplicht is in de laatste twee decennia in de rechtspraak ontwikkeld en in een recent gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter Den Haag bevestigd.  

Uitspraak kantonrechter Den Haag 

Een werknemer die als maaltijdbezorger werkte, raakte betrokken bij een verkeersongeval tijdens zijn werk. Dit ongeval veroorzaakte knieletsel en schade voor de werknemer. De werknemer eist vergoeding van de schade van zijn werkgever, omdat de schade tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden is ontstaan. De werkgever kan aansprakelijkheid voorkomen door aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever, op grond van zijn zorgplicht, een verzekeringsplicht heeft. Deze verplichting vloeit voort uit het beginsel van goed werkgeverschap en de op dat punt ontwikkelde jurisprudentie. 

Verzekeringsplicht 

De werknemer heeft aangetoond dat de werkgever de mogelijkheid had om een behoorlijke verzekering af te sluiten tegen een redelijke premie. Het feit dat de werkgever dit heeft nagelaten vanwege onjuist advies van de verzekeringsadviseur, kan de werknemer niet worden verweten. De kantonrechter beslist dat de werkgever verantwoordelijk is voor de schade van de werknemer (in dit geval ruim 10.000 euro) en eventuele vervolgschade.  

Toepassing in de praktijk 

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat voor werkgevers een verzekeringsplicht geldt ten aanzien van verkeersdeelname van hun werknemers. Dergelijke verzekeringen worden in de regel aangeboden onder de noemer ‘WEGAM’ of ‘WEGAS’, wat staat voor Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen. Afhankelijk van te maken keuzes biedt zo’n verzekering ook dekking voor schade als gevolg van deelname aan bedrijfsuitjes, cursussen en woon-werkverkeer.  

Als je vragen hebt naar aanleiding van deze informatie, kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Je kunt ook bellen met het algemene nummer 0184-208208 of een e-mail sturen naar info@florys.nl. We staan klaar om je verder te helpen!