Douwe de Haan

Arbeidsjurist

De zomer staat voor de deur. Dat betekent dat ook de periode van het vakantiewerk eraan komt. Veel scholieren en studenten gebruiken hun vakantie om iets extra’s bij te verdienen. Een interessante doelgroep voor jou als intermediair. Voor het werken met vakantiewerkers gelden afwijkende regels ten opzichte van reguliere flexkrachten. In dit bericht zetten wij de aandachtspunten voor je op een rij.

Vakantiewerkers

In de ABU- en NBBU-cao is een artikel opgenomen over vakantiewerkers (artikel 34). In dit artikel is vermeld wanneer een flexkracht als vakantiewerker wordt aangemerkt en welke gevolgen dit heeft. Vakantiewerkers zijn flexkrachten die scholier of student zijn die uitsluitend werkzaamheden verrichten in de perioden van vakanties van hun onderwijsinstelling.

Voor vakantiewerkers geldt de hele cao, met de volgende uitzonderingen:

In de vorige ABU-cao was bepaald dat de regeling voor vakantiewerkers alleen toegepast kon worden in de periode van 1 juni tot 1 september. Deze regeling is niet opgenomen in de huidige cao en dus vervallen.

Uitbetalen vakantiegeld

Vakantiewerkers bouwen vakantiegeld op. Dit kan op de volgende momenten worden uitbetaald.

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding

Uitzendovereenkomst met en zonder uitzendbeding

Studenten- en scholierenregeling

Vakantiewerkers betalen in beginsel loonheffing over hun salaris. Als de werknemer aan de voorwaarden voldoet, kan hij de studenten- en scholierenregeling laten toepassen waardoor je als werkgever (voor de vakantiewerker) de kwartaaltabel kunt toepassen. Dat leidt ertoe dat de vakantiewerker minder of zelfs helemaal geen loonheffing betaalt. De studenten- en scholierenregeling kan worden toegepast als de werknemer aan het begin van het kwartaal recht heeft op een bijdrage uit één van de volgende drie regelingen:

Schriftelijk verzoek

De werknemer die de studenten- en scholierenregeling wil laten toepassen dient dat schriftelijk te laten weten aan zijn werkgever. Daarvoor kan dit formulier worden gebruikt. Als werkgever bewaar je dit formulier in je loonadministratie.

Arbeidstijdenwet

Voor jonge vakantiewerkers gelden afwijkende regels wat betreft het aantal uren dat zij per dag/week mogen werken. We raden aan je opdrachtgevers hierover vooraf te informeren. Informatie over de werktijden per leeftijdsgroep is te vinden op deze website van de rijksoverheid.

Als je vragen hebt over dit bericht kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ons ook bellen via ons telefoonnummer 0184-208200 of een mail sturen naar backoffice@florys.nl.