Douwe de Haan

Arbeidsjurist

In het regeerakkoord werd het al aangekondigd: in het arbeidsrecht worden diverse wijzigingen doorgevoerd. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze week het wetsvoorstel gepresenteerd. In dit bericht informeren we u in hoofdlijnen over de voorgestelde wijzigingen.

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat maatregelen die ervoor moeten zorgen dat werknemers meer zekerheid krijgen. Tegelijkertijd blijft flexwerk mogelijk waar dat nodig is. De meeste wijzigingen hebben betrekking op de onderwerpen flexibiliteit en ontslagrecht.

Flexibiliteit

Ontslagrecht

Overig

Afsluiting

De voorgestelde wijzigingen gaan nu in internetconsultatie. Tot 7 mei kan gereageerd worden op de gepresenteerde plannen. Vervolgens wordt het wetsvoorstel ingediend bij de Raad van State en de Tweede Kamer. De aangekondigde wijzigingen zijn dus nog niet definitief. De voorgestelde ingangsdatum van deze wet is 1 januari 2020. Al is ook nog niet zeker of die datum gehaald zal worden.

Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via douwe@florys.nl of 0184 – 208 208.