Nathalie de Jong

Backoffice Specialist

Op 1 januari 2019 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht geworden. Dit heeft gevolgen voor het pensioen van werknemers die van baan wisselen. De hoogte van het aan te kopen pensioen bepaalt vanaf nu wat er met het opgebouwde pensioen gebeurt: verval, automatische waardeoverdracht of behoud bij de huidige pensioenuitvoerder.

Geen pensioenafkoop meer

Afkoop door de pensioenuitvoerder van pensioenen die vóór 2018 zijn gestopt, is nog wel mogelijk, maar de deelnemer moet daar wel akkoord mee gaan. Voor kleine pensioenen die ná 2018 stoppen kan er geen afkoop meer plaatsvinden. Er zijn wel enkele uitzonderingen.

Heel klein pensioen vervalt

Is er sprake van een pensioen waarvan de opbouw gestopt is, en de uitkering lager is dan € 2,- per jaar, dan vervalt het pensioen per 2019.

Klein pensioen wordt overgedragen

Als het opgebouwde pensioen bij de oude werkgever tussen de € 2,- en € 484,09 per jaar bedraagt (bedragen voor 2019), dan gaat het pensioen automatisch mee. Het pensioen wordt dan overgedragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Zowel de werkgever als de werknemer hoeft daar zelf niets voor te regelen. Deze maatregel beschermt werknemers. Wie namelijk veel van dit soort kleine pensioenen heeft én ze allemaal afkoopt, loopt het risico dat hij te weinig pensioen overhoudt.

Groter pensioen

Als het bedrag van het opgebouwde pensioen hoger is dan € 484,09 per jaar (bedrag voor 2019), dan kan de deelnemer zelf beslissen om het pensioen al dan niet mee te nemen. Als de nieuwere pensioenregeling beter is, kan dit zeker gunstig zijn. Daarnaast kan het feit dat alles overzichtelijk bij één pensioenuitvoerder is ondergebracht ook een argument zijn om het pensioen mee te nemen. Als het pensioen niet wordt meegenomen, blijft het uiteraard bij de oude pensioenuitvoerder staan.

Tenslotte

De bovenstaande nieuwe wetgeving zorgt er in ieder geval voor dat werknemers beter beschermd zijn tegen inkomstenterugval in de toekomst. Dat is goed want werknemers zijn zich soms onvoldoende bewust van het pensioen dat is opgebouwd en de gevolgen die hun keuzes hebben. Het risico van weinig inkomen voor later, doordat allemaal kleine pensioenen afgekocht zijn, wordt hiermee dus beperkt.

Als werkgever is het goed om op de hoogte te zijn van deze wetgeving. Mochten hier aanvullende vragen over zijn bij  u, dan beantwoorden wij deze graag via backoffice@florys.nl of 0184-208200.