Debbie Simons - Griffioen

Personeelsadviseur

Per 1 juli 2020 zullen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het wettelijk minimumjeugdloon weer stijgen. Je bent als werkgever verplicht om je werknemers tenminste het minimumloon te betalen. De Inspectie SZW controleert of werkgevers zich hier daadwerkelijk aan houden en kan hoge boetes opleggen wanneer deze regels niet worden nageleefd. Het wettelijk minimumloon is ooit ingevoerd om onderbetaling van werknemers te voorkomen. 

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledig dienstverband. De lonen zijn mede afhankelijk van de sector waarin de werkgever actief is en mogelijke cao-afspraken. Per 1 juli 2020 gelden de volgende bruto bedragen voor werknemers van 21 jaar en ouder:  

De bruto bedragen voor het wettelijk minimumjeugdloon zijn als volgt: 

 

15 jaar 

16 jaar 

17 jaar 

18 jaar 

19 jaar 

20 jaar 

Loon per maand 

€ 504,00 

€ 579,60 

€ 663,60 

€ 840,00 

€ 1.008,00 

€ 1.344,00 

Loon per week 

€ 116,30 

€ 133,75 

€ 153,15 

€ 193,85 

€ 232,60 

€ 310,15 

Loon per dag 

€ 23,26 

€ 26,75 

€ 30,63 

€ 38,77 

€ 46,52 

€ 62,03  

Per uur zijn dit de volgende bedragen (uurlonen in deze tabel zijn naar boven afgerond, waardoor het loon per maand, week of dag hoger kan uitkomen dan het wettelijk minimum):  

Fulltime werkweek in bedrijf 

15 jaar 

16 jaar 

17 jaar 

18 jaar 

19 jaar 

20 jaar 

21 jaar en ouder 

36 uur 

€ 3,24 

€ 3,72 

€ 4,26 

€ 5,39 

€ 6,47 

€ 8,62 

€ 10,77 

38 uur 

€ 3,07 

€ 3,52 

€ 4,04 

€ 5,11 

€ 6,13 

€ 8,17 

€ 10,21 

40 uur 

€ 2,91 

€ 3,35 

€ 3,83 

€ 4,85 

€ 5,82 

€ 7,76 

€ 9,70 

 

Indexering daglonen in verband met de stijging van het wettelijk minimumloon 

Ben je als werkgever eigenrisicodrager en betaal je zelf de uitkering aan je werknemer in verband met ziekte en stijgt het dagloon van je werknemer in verband met de verhoging van het wettelijk minimumloon? Dan stuurt het UWV je een nieuwe beschikking met het verhoogde dagloon. Dit geldt alleen als je het dagloon hebt opgevraagd bij het UWV. Hiervoor hoef je geen actie te ondernemen. Bereken je het dagloon zelf, dan moet je ook rekening houden met de stijging van het wettelijk minimumloon.  

Vragen over bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons telefoonnummer 0184-208200 of een mail sturen naar salaris@florys.nl