Debbie Simons - Griffioen

Personeelsadviseur

De belangrijkste ondergrens van het loon van werknemers is het wettelijk minimumloon. De Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag moet voorkomen dat werknemers worden onderbetaald. De Inspectie SZW controleert of werkgevers zich hier daadwerkelijk aan houden en kan hoge boetes opleggen wanneer deze regels niet worden nageleefd. Ieder jaar op 1 januari en op 1 juli wordt het wettelijk minimumloon herzien. De bedragen die zullen gelden per 1 januari 2020 zijn inmiddels bekend.

Bij een volledig dienstverband is het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020:

Leeftijd Maand in € Week in € Dag in € Uurloon 36 uur per week Uurloon 38 uur per week Per uur 40 uur per week
21 jaar en ouder 1.653,60 381,60 76,32 10,60 10,05 9,54
20 jaar 1.322,90 305,30 61,06 8,49 8,04 7,64
19 jaar 992,15 228,95 45,79 6,36 6,03 5,73
18 jaar 826,80 190,80 38,16 5,30 5,03 4,77
17 jaar 653,15 150,75 30,15 4,19 3,97 3,77
16 jaar 570,50 131,65 26,33 3,66 3,47 3,30
15 jaar 496,10 114,50 22,90 3,19 3,02 2,87

 

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met de beroepsbegeleidende leerweg gelden andere staffels. Voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden onderstaande staffels:

Leeftijd Maand in €    Week in €   Dag in €    Uurloon 36 uur per week Uurloon 38 uur per week Per uur 40 uur per week
20 jaar 1.016,95 234,70 46,94 6,52 6,18 5,87
19 jaar 868,15 200,35 40,07 5,57 5,28 5,01
18 jaar 752,40 173,65 34,73 4,83 4,57 4,35

 

Voor de overige leeftijdscategorieën kan uitgegaan worden van de staffel wettelijk minimumloon.