Adriaan Scheper

Senior Backoffice Consultant

Hier vind je het overzicht met de belangrijkste loon- en cao mutaties over de maand januari 2021.

Loonmutaties januari 2021
cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt

Afbouw

3,00%

Salarischalen

1-1-2021 Besluit
Ambulancezorg 3,00% Salarissen t/m IP-nr. 37 1-1-2021 Besluit
Ambulancezorg € 116,00 bruto per maand Salarissen boven IP-nr. 37 1-1-2021 Besluit
Architectenbureaus € 32,00 bruto per maand Feitelijk salaris 1-1-2021 Besluit
Besloten busvervoer 3,00% Feitelijk salaris 1-1-2021 Besluit
Bloemen en planten - Detailhandel   Aangepast salarisgebouw 1-1-2021 Besluit
Bloemen en planten - Groothandel 2.25% Salarisschalen 1-1-2021 Besluit
Bos en Natuur 1,00% Feitelijk salaris 1-1-2021 Besluit
Energie- netwerkbedrijven 2,00% Feitelijk salaris 1-1-2021 Besluit
Hellende daken 2.25% Feitelijk salaris 1-1-2021 Besluit
Kinderopvang € 12,00 bruto per maand Salarisschalen 1-1-2021 Besluit
Kunsteducatie 2,00% Feitelijk salaris 1-1-2021 Besluit
Offshore catering 1,35% Feitelijk salaris 1-1-2021 Besluit
Particuliere- en evenementenbeveiliging - Particuliere beveiliging 2,50% Feitelijk salaris Periode 01-2021 Besluit
Signbedrijven 1,75% Feitelijk salaris functiegroepen 2 t/m 9 1-1-2021 Besluit
Sociale werkvoorziening 1,60% Feitelijk salaris 1-1-2021 Besluit
Taxi-Personenvervoer 1,50% Salarisschalen 1-1-2021 Besluit
Toneel en dans 1,50% Feitelijk salaris 1-1-2021 Besluit
Uitvaartbranche 3,00% Feitelijk salaris 1-1-2021 Besluit
Zeevaart-Koopvaardij-Zeescheepvaart (Handelsvaart tot 9000GT) 3,00% Gagetabel 1-1-2021 Besluit
Loonmutaties januari 2021
cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt

Zorgverzekeraars

2,50% Feitelijk salaris 10-1-2020 Principeakkoord
Bakkersbedrijven 0,50% Salarisschalen 1-1-2021 Principeakkoord
Eierproductenindustrie 1,50% Feitelijk salaris 1-1-2021 Principeakkoord
Groen Grond en Infractructuur(voorheen LEO) 1,00% Feitelijk salaris (m.u.v. functiegroepen F en G) Periode 01-2021 Principeakkoord
Retail Non-Food 0,29% Salarisschalen 1-1-2021 Principeakkoord
Ziekenhuizen 3,00% Leerlingsalarissen + salarissen t/m IP-nr. 37 1-1-2021 Principeakkoord
Ziekenhuizen € 116,00 bruto per maand Salarissen boven IP-nr. 37 1-1-2021 Principeakkoord

 

Dibevo NPMB-VMN

Met ingang van 2020 stijgen de schaalbedragen van de loonschalen jaarlijks op 1 januari met een percentage dat voor 1/3de deel bestaat uit de procentuele stijging van de CBS consumentprijsindex afgeleid van het jaar ervoor t.o.v. 12 maanden voorafgaand, voor 1/3de deel bestaat uit de procentuele stijging van de CBS bedrijven omzetindex non-food koopzondag gecorrigeerd van het jaar ervoor t.o.v. de 12 maanden voorgaand en voor 1/3de deel het procentuele salarisstijging resultaat van de onderhandelingen tussen cao partijen.

Handel in Bouwmaterialen

De gewijzigde cao Handel in Bouwmaterialen is definitief geworden op 30 november 2020. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020.

Verhoging Wettelijk Minimumloon

In een ander bericht hebben wij je geïnformeerd over de wijzigingen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2021. Diverse cao-loonschalen zijn gekoppeld aan de verhoging van het wettelijk minimumloon. Wij hebben een overzicht beschikbaar van een aantal veel gebruikte cao's waarin de bewuste loonschalen zijn genoemd. Mocht je van een specifieke cao, welke niet in dit overzicht is opgenomen, willen weten of deze ook een koppeling heeft met het wettelijk minimumloon, dan maken we dit, in overleg, graag voor je inzichtelijk.

Bonus Bouw & Infra

In de nieuwe cao Bouw&Infra is een eenmalige vergoeding vastgelegd. Deze vergoeding dient in december uitbetaald te worden aan werknemers die op 29 juni 2020 in dienst waren bij de werkgever. Voor meer informatie over deze vergoeding verwijzen we je naar een artikel dat wij hier eerder over schreven.

Bron: caonet