Adriaan Scheper

Senior Backoffice Consultant

Hier vind je het overzicht met de belangrijkste loon- en cao mutaties over de maand juli 2020.  

Loonmutaties 2020 juli
cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen 2,50%   Periode 01-2020  
Grondstoffen Energie en Omgeving 2,75% Feitelijk salaris 1-3-2020  
Grondstoffen Energie en Omgeving 2,50% Jeugdstaffel 1-3-2020  
Architectenbureaus 1,80% Feitelijk salaris 1-7-2020 Besluit
Betonpompbedrijven 1,75% Feitelijk salaris 1-7-2020 Besluit
Bitumineuze- en kunststofdakbedekkingsbedrijven 3,00% Feitelijk salaris 1-7-2020 Besluit
Bloembollen Groothandel 2,00% Feitelijk salaris 1-7-2020 Besluit
Bloemen en planten detailhandel   Aangepast salarisgebouw 1-7-2020 Besluit
Bos en natuur 0,50% Feitelijk salaris 1-7-2020 Besluit
Gemeentelijke sector- Gemeenten   Nieuwe salaristabel 1-7-2020 Besluit
Gemeentelijke sector- Samenwerkende Gemeentelijke Organistaties   Nieuwe salaristabel 1-7-2020 Besluit
Kaaspakhuis 2,75% Loonschalen 1-7-2020 Besluit
Kinderopvang 3,00% Loonschalen 1-7-2020 Besluit
Metaal & Techniek - Carroseriebedrijf 3,50% Feitelijk salaris 1-7-2020 Besluit
Metaal & Techniek - Goud- en Zilvernijverheid 3,50% Feitelijk salaris 1-7-2020 Besluit
Metaal & Techniek - Isolatiebedrijf 3,50% Feitelijk salaris 1-7-2020 Besluit
Metaal & Techniek - Metaalbewerkingsbedrijf 3,50% Feitelijk salaris 1-7-2020 Besluit
Metaal & Techniek - Technisch Installatiebedrijf 3,50% Feitelijk salaris 1-7-2020 Besluit
Nederlandse podia 1,50% Feitelijk salaris 1-7-2020 Besluit
Offschore catering 1,35% Feitelijk salaris per offshore dag 1-7-2020 Besluit
Recreatie - Dagrecreatie 1,50% Feitelijk salaris 1-7-2020 Besluit
Recreatie - Zwembaden en Zwemscholen 2,00% Feitelijk salaris 1-7-2020 Besluit
Recreatie 1,50% Feitelijk salaris 1-7-2020 Besluit
Retail Non-Food 1,60% Feitelijk salaris 1-7-2020 Beluit
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2,00% Loonschalen Periode 07-2020 Besluit
Sociaal Werk- Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 3,25% Feitelijk salaris 1-7-2020 Besluit
Timmerindustrie € 35,00 p/m Feitelijk salaris 1-7-2020 Besluit
Toneel en Dans 1,50% Feitelijk salaris 1-7-2020 Besluit
Waterschappen   Nieuwe salaristabel 1-7-2020 Besluit
Zorgverzekeraars 0,75% Feitelijk salaris 1-7-2020 Besluit
Principeakkoorden cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Onderwijs - HBO 2,75% Feitelijk salaris 1-7-2020 Principeakkoord
Onderwijs - MBO 3,35% Feitelijk salaris 1-7-2020 Principeakkoord

 

Overige nieuwsberichten

Verhoging Wettelijk Minimumloon

In een eerder bericht hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020. Diverse cao-loonschalen zijn gekoppeld aan de verhoging van het wettelijk minimumloon. Wij hebben een overzicht beschikbaar van een aantal veel gebruikte cao's waarin de bewuste loonschalen zijn genoemd. Mocht u van een specifieke cao, welke niet in dit overzicht is opgenomen, willen weten of deze ook een koppeling heeft met het wettelijk minimumloon, dan maken we dit, in overleg, graag voor u inzichtelijk.

Uitstel loonsverhoging Metaal en Techniek

Bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao Metaal en Techniek kunnen, onder voorwaarden, de loonmutatie van 1 juli uitstellen. De geplande loonsverhoging mag dan vijf maanden later worden doorgevoerd. Als compensatie moet de werkgever eenmalig 29 extra verlofuren aan de werknemers toekennen. Om voor dit uitstel in aanmerking te komen moet de werkgever in zwaar weer verkeren. De werkgever moet dit onderbouwen met cijfers en moet ook beloven geen dividend of bonussen uit te keren. Daarnaast moet meer dan de helft van het personeel instemmen met het uitstel. Uitzend- en payrollondernemingen mogen dit uitstel ook toepassen voor hun werknemers die werkzaam zijn bij een inlener die dispensatie heeft gekregen. We adviseren om deze dispensatie schriftelijk te laten vastleggen om problemen te voorkomen tijdens toekomstige SNCU, NEN of PayOk controles.

Grondstoffen Energie en Omgeving

De cao Grondstoffen Energie en Omgeving is definitief geworden op 19 mei 2020. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020.