Gysette Stuurbrink

Juridisch Medewerker
Florys HR

Op 1 augustus 2022 moet de Europese Richtlijn Transparante Arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wetgeving. Moet jij daar binnen jouw vereniging of stichting ook mee aan de slag? Daarnaast treedt op 2 augustus 2022 de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Welke gevolgen heeft dit voor jouw organisatie en hoe speel je daarop in?

Aanpassen arbeidsovereenkomsten

In de wet is een opsomming opgenomen van gegevens die een werkgever moet verstrekken aan de werknemer. Vanaf 1 augustus 2022 wordt aan deze informatieverplichting een aantal onderdelen toegevoegd, zoals de vermelding van een voorspelbaar of onvoorspelbaar werkpatroon, de werkplaats van de werknemer en de duur en voorwaarden van de (eventuele) proeftijd. Een opsomming van de (nieuwe) onderdelen kun je vinden in dit artikel.

Niet alle onderdelen hoeven in de arbeidsovereenkomst opgenomen te worden, sommige afspraken kunnen al zijn opgenomen in de cao. Het is dus zinvol om te controleren welke onderdelen je moet opnemen in de arbeidsovereenkomst en welke je achterwege mag laten.

Nevenwerkzaamhedenbeding

Vanaf 1 augustus 2022 is het niet langer toegestaan om een verbod op nevenwerkzaamheden af te spreken. Je moet vanaf dan een objectieve reden hebben om je werknemer te kunnen verbieden om naast de werkzaamheden voor je vereniging of stichting elders werkzaamheden te verrichten. Bij een beroep op het beding moet de objectieve reden gegeven worden, je hoeft het dus niet op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Het is wel van belang dat je de formulering van je nevenwerkzaamhedenbeding controleert. Wanneer deze niet overeenkomt met de wet, is het beding vanaf 1 augustus 2022 nietig en kun je er geen beroep (meer) op doen.

Capaciteitsproblemen door verlofopname

Vanaf 2 augustus 2022 is het mogelijk om bij het opnemen van ouderschapsverlof voor negen van de 26 weken een uitkering aan te vragen bij het UWV. De verwachting is dat deze regeling hierdoor in populariteit toeneemt. Dat heeft voor jouw stichting of vereniging vergaande gevolgen. Als er veel ouderschapsverlof wordt opgenomen, kan dat leiden tot forse capaciteitsproblemen. Dat heeft z'n weerslag op andere werknemers en kan ook nadelige gevolgen hebben voor het realiseren van de doelstellingen van je vereniging of stichting (met alle gevolgen van dien).

Het is zinvol om in je personeelsbeleid duidelijk te zijn over de afspraken die gelden bij het opnemen van (betaald) ouderschapsverlof. We raden aan om je werknemers tijdig over deze afspraken te informeren. Bij het opstellen van deze afspraken kunnen ook de regels voor andere verlofregelingen aan het verlofbeleid worden toegevoegd.

Onze belofte aan jou

Zeker weten dat jouw arbeidsovereenkomsten voldoen aan de wet en jouw organisatie voorbereid is op de wijzigingen? Neem contact op met Florys voor advies. We denken graag met je mee en houden ons aan onze belofte aan jou bij het gebruikmaken van onze dienstverlening: met oprechte aandacht en een scherp oog voor de drijfveren van de ander, brengen wij mensen en organisaties tot bloei.